Bài luyện viết tiếng Anh lớp 6 unit 10 về ngôi nhà trong mơ

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 10 luyện viết chủ để ngôi nhà trong mơ nằm trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh qua từng chủ đề.

Bài luyện viết tiếng Anh lớp 6 unit 10 về ngôi nhà trong mơ

Use the information to write about your dream house.

Type of house

Location

Number of rooms

Surroundings

Things in the house and what they will/might do for you

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 9 phần viết lại câu kèm đáp án (phần 1)

Related Posts

Add Comment