Bài luyện viết tiếng Anh lớp 7 unit 12

Rate this post

Bài tập tiếng Anh dạng luyện viết mô tả về dân số của Hồ Chí Minh trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm lớp 7 unit 12 tập 2 giúp các em ôn luyện kỹ năng viết tiếng Anh mỗi ngày.

Bài luyện viết tiếng Anh lớp 7 unit 12

Look at the chart below. It shows the population change in Ho Chi Minh City over the past 30 years. Write a short paragraph describing the change.

bai-luyen-viet-tieng-anh-lop-7-unit-12
xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 9 dạng điền từ theo tranh

Related Posts

Add Comment