Ôn luyện bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 1

Rate this post

Để ôn tập những kiến thức đã học, hãy cho trẻ luyện tập và làm bài tập thật nhiều. Tuy nhiên nên chọn những dạng bài tập ngắn, đơn giản và phù hợp với trình độ tiếng Anh của trẻ, như vậy sẽ trẻ thấy thích thú hơn khi học.

Ôn luyện bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 1

Trong Unit 1 này sẽ mang đến cho trẻ những dạng bài tập tiếng Anh quen thuộc như nghe, sắp xếp đoạn văn, cách trả lời câu hỏi trong tiếng Anh, dịch câu. Đây là những dạng bài tập thường gặp trong sách giáo khoa cũng như đề thi. Với các dạng bài tập tiếng Anh tiểu học lớp 3 này, trẻ vừa luyện nghe, vừa củng cố lại kiến thức đã học một cách hiệu quả.

I.Hãy nghe và chọn từ đúng

 1. a. I b. Hi
 2. a. Nice b. fine
 3. a. see b. meet
 4. a. you b. your
 5. a. later b. Peter

II.Đánh số thứ tự

________ I’m fine.

________ How are you?

________ Nice to meet you.

________ My name’s Alan.

________ What’s your name?

III. Tìm từ khác loại

 1. how what LiLi
 2. my name your
 3. Alan meet Lan
 4. book friend pen
 5. how hello hi

IV.Xếp thành câu hoàn chỉnh

my / is / name / Li Li. ____________________________________

your / what / name / is ? ____________________________________

later /you / Bye./see /. ____________________________________

you / are / how ? ____________________________________

am / I / fine / you / thank /,/. ____________________________________

V.Nối các câu ở cột A với các câu ở cột B

A

 1. What ’s your name?
 2. How are you?
 3. Goodbye.
 4. Hello, I am Linda.
 5. Nice to meet you.
xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 9 dạng True False

B

 1. Bye. See you later.
 2. My name is Nga.
 3. I’m fine, thank you.
 4. Nice to meet you, too.
 5. Hi. I’m Alan.

VI.Đáp lại những câu sau bằng tiếng Anh

Hello, I’m Alan.

_________________________________

Nice to meet you.

_________________________________

How are you?

_________________________________

Goodbye. See you later.

_________________________________

VII. Hãy sắp xếp các câu sau thành 1 bài hội thoại hợp lý

I’m fine, thank you. And you?

Hello, Nam.

How are you?

Hi, Peter.

Fine, thanks.

Goodbye.

Bye. See you later.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 1 với các dạng bài tập khác nhau giúp bé làm quen và luyện tiến Anh tại nhà. Các bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm các dạng bài tập khác trên trang để luyện tập cùng trẻ nhé.

Related Posts

Add Comment