Bài tập về cách nói lịch sự trong tiếng Anh lớp 6 unit 8

Rate this post

Trong tiếng Anh lớp 6 unit 8 tập 2 của chương trình mới trong sách giáo khoa thí điểm sẽ hướng dẫn các em cách nói lịch sự dùng trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày qua các bài tập tiếng Anh cụ thể kèm đáp án.

Bài tập về cách nói lịch sự trong tiếng Anh lớp 6 unit 8

What do you say in these situations?

1.Your friends are making a lot of noise.

→ Please, stop _________________________.

2.The boy is watching TV for too long.

→ ________________ to play with your friends.

3.Some children are feeding the animals at the zoo.

→ _________________________ the animals.

4.The teacher wants the boys to stand in line.

→ ____________________________________.

5.Your mother tells you not to tease the dog.

→ ____________________________________.

Key:

1.Please stop making noise.

2.Go out to play with your friends.

3.Don’t feed the animals.

4.Stand in line, boys!

5.Don’t tease the dog.

xem ngay:  Top 10 danh ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống

Related Posts

Add Comment