Bài tập điền từ vào ô trống tiếng Anh lớp 8 unit 4

Rate this post

Bài tập tiếng Anh điền từ vào ô trống tiếng Anh lớp 8 unit 4 sẽ giúp các em học sinh học chương trình SGK thí điểm hiệu quả nhất. Hãy cùng tìm hiểu những bài tập tiếng Anh thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập điền từ vào ô trống tiếng Anh lớp 8 unit 4

bai-tap-dien-tu-vao-o-trong-tieng-anh-lop-8-unit-4

Read the full sentences in  again and complete the expressions below.

 1. it’s the _______ for somebody to do something
 2. there’s a _______ that + clause
 3. _______ to tradition, + clause
 4. follow the _______ of doing something
 5. break _______ tradition by doing something
 6. have the custom _______ doing something
 7. there is a custom of _______ something

Đáp án:

 1. custom
 2. tradition
 3. according
 4. tradition
 5. with
 6. of
 7. doing
xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh hay về gia đình

Related Posts

Add Comment