Bài tập xem tranh tìm đáp án tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Rate this post

Với những hình ảnh tiếng Anh thú vị thuộc chương trình tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink SGK tập 1 sẽ giúp các em học sinh học tiếng Anh hiệu quả. Cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này nhé!

Bài tập xem tranh tìm đáp án tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Match the food and drink with the pictures.

bai-tap-xem-tranh-tim-dap-an-tieng-anh-lop-7-unit-5-vietnamese-food-and-drink
  1. lemonade
  2. green tea
  3. beef noodle soup
  4. omelette
  5. sweet soup
  6. noodles
  7. turmeric
  8. shrimp
  9. tofu
  10. eel soup

Đáp án:

Đáp án:

1.J           2. F          3. A          4. B          5. D          6. I          7. G          8. H          9. E          10. C

xem ngay:  CV tiếng Anh ngành tài chính ngân hàng

Related Posts

Add Comment