Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

Rate this post

Nội dung bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies viết lại câu sau đây sẽ giúp các em học sinh học tiếng Anh hiệu quả hơn. Hãy cùng viết lại câu và hoàn thành tốt bài tập tiếng Anh lớp 7 sau đây nhé!

Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

bai-tap-viet-lai-cau-tieng-anh-lop-7-unit-1-my-hobbies

What does each member in your family like or not like doing? Write the sentences.

  1. My father likes __________________________________________________________________________.
  2. My father hates _________________________________________________________________________.
  3. My mother enjoys _______________________________________________________________________.
  4. My mother doesn’t like ___________________________________________________________________.
  5. My brother/sister loves ___________________________________________________________________.
  6. My brother/sister doesn’t like ______________________________________________________________.
xem ngay:  Từ vựng tiếng Anh chủ đề tranh cử

Related Posts

Add Comment