Bài tập luyện viết tiếng Anh lớp 8 unit 3

Rate this post

Bài tập luyện viết tiếng Anh lớp 8 unit 3 sẽ giúp các em học sinh học chương trình SGK thí điểm 8 tập 1 có được những kiến thức mới cho quá trình học tiếng Anh của mình. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh này nhé!

Bài tập luyện viết tiếng Anh lớp 8 unit 3

Where do these ethnic groups mainly live?  Work in groups. Write down the names of the ethnic groups in the correct boxes. Can you add more?

▓ Bahnar▓ Brau▓ Cham▓ Ede▓ Nung▓ Hmong▓ Khmer▓ Lao▓ Giarai▓ Sedang▓ Tay▓ Viet

Northwest region …

Northeast region…

Red River Delta…

The Central Highlands…

Mekong River Delta…

Đáp án:

bai-tap-luyen-viet-tieng-anh-lop-8-unit-3
xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 12 unit 2 có đáp án

Related Posts

Add Comment