Bài tập luyện từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 1

Rate this post

Bài tập tiếp theo sẽ giúp các em ôn luyện từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 1 chương trình SGK thí điểm tập 1 với kiến thức tiếng Anh mới và cần thiết nhất. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh này nhé!

Bài tập luyện từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 1

Which one is the odd one out?

 1. a comedy, a movie, DIY, a thriller
 2. emailing, hanging out, blogging, surfing the net
 3. cinema, museum, hospital, community centre
 4. love, fancy, like, enjoy, detest
 5. good, boring, exciting, relaxing
 6. , <3, computer, how r u?

Đáp án:

 1. DIY
 2. hanging out
 3. hospital
 4. detest
 5. boring
 6. computer
xem ngay:  Tổng quan về du học Hàn Quốc bằng tiếng Anh

Related Posts

Add Comment