Bài tập đọc hiểu theo đoạn văn tiếng Anh lớp 6 unit 7

Rate this post

Bài đọc đọc hiểu với 2 đoạn văn, sau đó các em sẽ trả lời câu hỏi phía dưới để luyện tập và làm bài tập tiếng Anh lớp 6 hàng ngày.

Bài tập đọc hiểu tiếng Anh lớp 6 unit 7

Read the facts in the table and choose Let’s Learn or Hello Fatty

bai-tap-doc-hieu-theo-doan-van-tieng-anh-lop-6-unit-7

1.This programme educa children.

2.This programme appea 80 countries.

3.It’s a TV cartoon series.

4.Both parents and teen enjoy this programme

5.It’s a story of adventur

6.This programme invite guests to appear.

Key:

1.Both programmes

2.Programme  Let’s Learn

3.Programme Hello Fatty!

4.Programme Let’s Learn

5.Programme Hello Fatty!

6.Programme Let’s Learn

xem ngay:  Học từ vựng tiếng Anh chủ đề ngôn ngữ

Related Posts

Add Comment