Bài tập từ vựng chủ đề lễ hội tiếng Anh lớp 7 unit 9

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 9 trong chương trình mới của sách giáo khoa thí điểm tập 2 với đáp án chi tiết giúp các em mở rộng vốn từ vựng cho bản thân.

Bài tập từ vựng chủ đề lễ hội tiếng Anh lớp 7 unit 9

Match the festivals below with the reasons they are held.

-religious

-seasonal

-music/arts

-superstitious

bai-tap-tu-vung-chu-de-le-hoi-tieng-anh-lop-7-unit-9

Key:  

-religious: Halloween, Ghost Day

-music/arts: Rock in Rio, Cannes Film Festival

-seasonal: Tet, Water Festival

-religious: Christmas, Easter

xem ngay:  Đọc hiểu và trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 7 unit 12

Related Posts

Add Comment