Bài tập ngữ pháp về lượng từ tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Rate this post

Những lượng từ tiếng Anh vô cùng quan trọng giúp các em học sinh học tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink SGK thí điểm tập 1 hiệu quả hơn. Hãy cùng tìm hiểu những bài tập tiếng Anh này ngay sau đây nhé!

Bài tập ngữ pháp về lượng từ tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

bai-tap-ngu-phap-ve-luong-tu-tieng-anh-lop-7-unit-5-vietnamese-food-and-drink

Choose a/an or some for the following words.

 1. _______ banana
 2. _______ bread
 3. _______ beef
 4. _______ pepper
 5. _______ pork
 6. _______ salt
 7. _______ apple
 8. _______ milk

Đáp án:

 1. a
 2. some
 3. some
 4. some
 5. some
 6. some
 7. an
 8. some
xem ngay:  Châm ngôn tiếng Anh về tình yêu có hình ảnh

Related Posts

Add Comment