Bài tập phát âm /a:/ và /æ/ tiếng Anh lớp 6 unit 11

Rate this post

Bài tập tiếng Anh tìm nguyên âm a:/ và /æ/ trong đoạn văn nằm ở chương trình mới tiếng Anh lớp 6 unit 11 sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em phân biệt cách phát âm của mỗi từ khi học.

Bài tập phát âm /a:/ và /æ/ tiếng Anh lớp 6 unit 11

Read the conversation. Write /a:/ or /æ/ below each bold letter.

Vy: What do these three Rs stand for, Mi?

Mi: They stand for reduce, reuse and recycle.

Vy: Our class is organising a writing contest. We have to write about the environment.

Mi: I see. Why don’t you write about the three Rs?

Vy: That’s a good idea. I will ask my father for ideas.

Mi: Yes. He works at the Green Company, so he’ll give you a lot of information.

Key: 

/a:/: class, ask, father

/æ/: stand, have, that

xem ngay:  Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch

Related Posts

Add Comment