Bài tập xem tranh tìm đáp án tiếng Anh lớp 8 unit 1

Rate this post

Với nội dung thú vị, nhìn tranh và đoán đáp án tiếng Anh lớp 8 unit 1 sẽ giúp các em học sinh học chương trình SGK thí điểm lớp 8 tập 1 học tốt nhất. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh này nhé!

Bài tập xem tranh tìm đáp án tiếng Anh lớp 8 unit 1

Rearrange the letters to i  nd the name of the activities.

bai-tap-xem-tranh-tim-dap-an-tieng-anh-lop-8-unit-1

Đáp án:

  1. socialising with friends
  2. relaxing
  3. communicating with friends
  4. doing DIY
  5. using computers
  6. making crafts
xem ngay:  Bài tập chọn đáp án đúng tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

Related Posts

Add Comment