Bài tập nối câu tiếng Anh lớp 7 unit 4 Music and Arts

Rate this post

Bài tập tiếng Anh nối câu lớp 7 tập 1 unit 4 Music and Arts chương trình SGK thí điểm sẽ giúp các em học sinh học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn. Cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập nối câu tiếng Anh lớp 7 unit 4 Music and Arts

Match the questions 1 – 6 with the answers A – F

bai-tap-noi-cau-tieng-anh-lop-7-unit-4-music-arts
1. What kind of painting is it?
2. Who is in it?
3. Is traditional painting your thing?
4. What is your favourite kind of music?
5. Who are your favourite singers?
6. Do you like opera?
A. The actors and actresses.
B. It’s a portrait.
C. Rock and roll.
D. The Carpenters.
E. Yes, it is.
F. No, not much.

Đáp án:

  1. B 2. A 3. E                 4. C                 5. D                 6. F
xem ngay:  Những câu nói tiếng Anh nổi tiếng của các doanh nhân thành đạt

Related Posts

Add Comment