Bài tập trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink trả lời câu hỏi theo chủ đề là một trong những nội dung giúp các em học sinh học tiếng Anh chương trình thí điểm tốt nhất. Hãy cùng tìm hiểu bài tập tiếng Anh thú vị ngay sau đây nhé!

Bài tập trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

bai-tap-tra-loi-cau-hoi-tieng-anh-lop-7-unit-5-vietnamese-food-and-drink

What are your favourite food and drink? Write your answers in the table below.

QuestionsYour answers
1. What’s your favourite food?
2. How does it taste?
3. What’s your favourite drink?
4. When do you often drink it?
5. What foreign food/drink do you like?
6. What new food do you want to try?
7. What food do you hate?
8. What food can you cook?
 

Now, interview three students about their favourite foods and drinks. Write their answers in the table below.

QuestionsStudent 1Student 2Student 3
1. What’s your favourite food?
2. How does it taste?
3. What’s your favourite drink?
4. When do you often drink it?
5. What foreign food/drink do you like?
6. What new food do you want to try?
7. What food do you hate?
8. What food can you cook?
  
xem ngay:  Bài tập ô chữ từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 9

Related Posts

Add Comment