Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 5

Rate this post

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 5 sẽ giúp các em học sinh học chương trình SGK thí điểm tập 1 hiệu quả nhất. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh này nhé!

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 5

Match the words to their meanings.

1.  to preserve
2. to worship
3.  a performance
4.  a ritual
5.  to commemorate
a.  a show
b.  an act of special meaning that you do in the same way each time
c.  to keep a tradition alive
d.  to remember and celebrate something or someone
e.  to show respect and love for something or someone

Đáp án:

  1. c 2. e 3. a   4. b           5. D
xem ngay:  Bài tập điền từ vào ô trống tiếng Anh lớp 8 unit 3 (P2)

Related Posts

Add Comment