Bài tập động từ tiếng Anh lớp 7 unit 11

Rate this post

Bài tập động từ tiếng Anh lớp 7 unit 11 trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 kèm đáp án giúp các em mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh cho bản thân mỗi ngày.

Bài tập động từ tiếng Anh lớp 7 unit 11

Cross out the means of transport that DOESN’T go with the verb.

Look out! Do you know when you use drive, and when you use ride?

a.drive

b.ride

c.fly

d.sail

e.pedal

bai-tap-dong-tu-tieng-anh-lop-7-unit-11

Key:       

a.a train (For motorbike explain that drive is used for the driver and ride is used for the passenger)

b.a car

c.a train

d.a bus

e.a plane

xem ngay:  Bài tập review từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 4, 5, 6

Related Posts

Add Comment