Bài tập trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 7 unit 2 Health

Rate this post

Bài tập trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 7 unit 2 thuộc chương trình SGK thí điểm tập 1 tiếng Anh cho trẻ em với nội dung phù hợp giúp các em cải thiện các kỹ năng của mình. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh sau đây để có thể học tiếng Anh hiệu quả nhất nhé!

Bài tập trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 7 unit 2 Health

bai-tap-hoan-thanh-cau-tieng-anh-lop-7-unit-2-health

Now answer the following questions.

  1. What is a calorie?
  2. What happens when we have too many calories?
  3. What is a healthy number of calories per day?
  4. Which activity uses a lot of calories?
  5. Why do people listen to Dr. Law’s advice?

Đáp án:

  1. A calorie is energy that helps us do our everyday activities.
  2. If we eat too many calories, we can get fat.
  3. To stay healthy you need between 1,600 and 2,500 calories.
  4. Sports like riding a bike and running use a lot of calories.
  5. People listen to his advice because he is a diet/ nutrition expert.
xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 6 dạng nối câu unit 7 television

Related Posts

Add Comment