Bài tập xem tranh điền đáp án tiếng Anh lớp 8 unit 5

Rate this post

Bài tập xem tranh điền đáp án tiếng Anh lớp 8 unit 5 sẽ giúp các em học sinh hoàn thành tốt chương trình SGK thí điểm tập 1 lớp 8. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh này nhé!

Bài tập xem tranh điền đáp án tiếng Anh lớp 8 unit 5

bai-tap-xem-tranh-dien-dap-an-tieng-anh-lop-8-unit-5

Use the words from the box to label the pictures

ceremony

performance

procession

reunion

carnival

anniversary

Đáp án:

  1. ceremony
  2. anniversary
  3. reunion
  4. procession
  5. carnival
  6. performance
xem ngay:  Những thành ngữ tiếng Anh về mưa

Related Posts

Add Comment