Bài tập điền từ vào bài hội thoại tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

Rate this post

Với nội dung điền từ vào bài hội thoại tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies sau đây các em sẽ luyện lại từ vựng và học tiếng Anh hiệu quả hơn. Hãy cùng hoàn thành tốt bài tập tiếng Anh thú vị sau đây nhé!

Bài tập điền từ vào bài hội thoại tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies

bai-tap-dien-tu-vao-bai-hoi-thoai-tieng-anh-lop-7-unit-1-my-hobbies

making models

making pottery

ice-skating

dancing

carving wood

Now, interview a classmate about the hobbies in . Take notes and present your partner’s answers to the class.

Example:

You:   What do you  think  about making pottery?/How do you i  nd making pottery?

Mai:  I think it is ______./I i  nd it _______.

You: Why?

Mai: Because _______________________.

You:  Will you  take up making pottery  in the future?

Mai:  Yes, I will./I’m not sure.

xem ngay:  100 thành ngữ tiếng Anh thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia (phần 2)

Related Posts

Add Comment