Bài tập đặt câu hỏi và trả lời tiếng Anh lớp 8 unit 3

Rate this post

Với bài tập luyện nói giúp các em học sinh học tiếng Anh chương trình thí điểm SGK tập 1 unit 3 bài học đặt câu hỏi và trả lời. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này nhé!

Bài tập đặt câu hỏi và trả lời tiếng Anh lớp 8 unit 3

bai-tap-dat-cau-hoi-va-tra-loi-tieng-anh-lop-8-unit-3

Work in pairs. Make questions and answer them.

 1. Who/ do/ shopping/ your family?______________________
 2. Who/ principal/ our school?______________________
 3. Which subject/ like better/ English/ Maths?______________________
 4. What/ most important festival/ Viet Nam?______________________
 5. Which ethnic group/ larger population/ Khmer/ Cham?_________________

Đáp án:

Questions:

 1. Who does the shopping in your family?
 2. Who is the principal of our school?
 3. Which subject do you like better, English or maths?
 4. What is the most important festival in Viet Nam?
 5. Which ethnic group has a larger population, the Khmer or the Cham?

Answers:

1-2-3: (Ss’ own answers)

 1. The Lunar New Year
 2. The Khmer: 1,260,600 (The Cham: 161,700)
xem ngay:  CV tiếng Anh nhà hàng khách sạn

Related Posts

Add Comment