Bài tập nối cụm từ tiếng Anh lớp 8 unit 2

Rate this post

Bài tập nối cụm từ tiếng Anh chương trình SGK thí điểm tập 1 lớp 8 unit 2 sẽ giúp các em học sinh học tiếng Anh hiệu quả hơn và hoàn thành tốt chương trình học. Cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập nối cụm từ tiếng Anh lớp 8 unit 2

bai-tap-noi-cum-tu-tieng-anh-lop-8-unit-2

Match the descriptions with the words / phrases from the passage.

Words/ PhrasesDescriptions
1. a ger
2. dairy products
3. cattle
4. nomadic life
5. pastures
a.a life on the move
b.a circular tent in which Mongolian nomads live
c.grasslands
d.milk, butter, cheese
e.cows, goats, buf  aloes…

Đáp án:

  1. b
  2. d
  3. e
  4. a
  5. c
xem ngay:  Bài tập điền từ vào ô trống tiếng Anh lớp 8 unit 4

Related Posts

Add Comment