Bài tập điền từ vào ô trống tiếng Anh lớp 8 unit 3 (P2)

Rate this post

Bài tập điền từ vào ô trống tiếng Anh lớp 8 unit 3 sẽ giúp các em học sinh học tiếng Anh hiệu quả hơn trong chương trình bài tập tiếng Anh SGK thí điểm tập 1. Hãy cùng tìm hiểu những bài tập tiếng Anh thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập điền từ vào ô trống tiếng Anh lớp 8 unit 3

bai-tap-dien-tu-vao-o-trong-tieng-anh-lop-8-unit-3-p2

Complete each sentence, using a word from the text.

  1. The Thai are good _______________. They grow dif erent crops.
  2. They can make household items from the _______________ tree.
  3. The Thai live in _______________ houses.
  4. They have a rich culture including folk _______________ and games.
  5. Many festivals and _______________ are held by the Thai people every year.

Đáp án:

  1. farmers
  2. bamboo
  3. stilt
  4. songs
  5. ceremonies
xem ngay:  Bài tập điền từ vào chỗ trống tiếng Anh lớp 7 unit 1 My Hobbies (P2)

Related Posts

Add Comment