Bài tập xem tranh chọn đáp án tiếng Anh lớp 8 unit 2

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 8 SGK thí điểm sẽ giúp các em học sinh học tiếng Anh lớp 8 unit 1 có được những bài tập tiếng Anh mới cho quá trình học tập của mình. Cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập xem tranh chọn đáp án tiếng Anh lớp 8 unit 2

Match the activities with the pictures

1.flying a kite

2.herding buffaloes

3.riding a horse

4.collecting wate

5.drying the rice

6.loading the rice

bai-tap-xem-tranh-chon-dap-an-tieng-anh-lop-8-unit-2-1
bai-tap-xem-tranh-chon-dap-an-tieng-anh-lop-8-unit-2-2

Đáp án:

  1. e
  2. f
  3. a
  4. c
  5. d
  6. b
xem ngay:  Bài tập tính từ ing và ed tiếng Anh lớp 7 unit 8

Related Posts

Add Comment