Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 2 Health

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 7 SGK thí điểm tập 1 unit 2 Health sẽ là tài liệu học tập quan trọng giúp các em học sinh học tiếng Anh hiệu quả. Hãy cùng hoàn thành những từ vựng tiếng Anh trong bài tập tiếng Anh sau đây để học tiếng Anh hiệu quả nhất nhé!

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 2 Health

Vocabulary:

have a
cough
headache
sore throat
temperature
Have
Flu
Stomachache
Toothache
Earache
Feel
Sick
Tired
weak

Look at the pictures. Write the problem below the picture of each patient.

bai-tap-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-2-health

Đáp án:

  1. flu
  2. sunburn
  3. allergy
  4. tired/ weak
xem ngay:  Du học Nhật Bản 2019 - Tuyển sinh du học Nhật Bản vừa học vừa làm 2019

Bài viết liên quan

Thêm bình luận