Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 11 về đại từ sở hữu có đáp án

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về đại tử sở hữu trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm lớp 7 unit 11 tập 2 giúp các em nắm được cách sử dụng của từ loại này.

Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 11 về đại từ sở hữu có đáp án

Change the personal pronouns in brackets into suitable possessive pronouns.

This bicycle is (1. I) ____________. It’s parked next to (2. you) __________. Are Phuong and Dung at school today? I can’t see (3. they) ______________. I really like Anna’s bike. I wish I had (4. she) _______________.

bai-tap-tieng-anh-lop-7-unit-11-ve-dai-tu-so-huu-co-dap-an

Key:         

1.mine

2.yours

3.theirs

4.hers

xem ngay:  Bài tập review từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 1, 2, 3

Related Posts

Add Comment