Bài tập luyện phát âm tiếng Anh lớp 6 unit 5

Rate this post

Phát âm phụ âm tiếng Anh với những nội dung học tiếng Anh lớp 6 thú vị. Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 5 với luyện phát âm sau đây sẽ giúp các em học phát âm tiếng Anh hiệu quả hơn!

Bài tập luyện phát âm tiếng Anh lớp 6 unit 5

Phát âm: /t/ and /st/

Listen and number the words you hear.

desert
plaster
forest
coast
boot
lost
boat
best (1)

Audio script:

best         boat coast  lost  boot    desert          plaster forest

xem ngay:  Bài tập ngữ pháp câu so sánh tiếng Anh lớp 8 unit 2

Related Posts

Add Comment