Bài tập từ vựng về từ loại tiếng Anh lớp 8 unit 2

Rate this post

Bài tập từ vựng với những từ loại tiếng Anh lớp 8 unit 2 sẽ giúp các em học sinh hoàn thành tốt chương trình tiếng Anh thí điểm tập 1 lớp 8. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh này nhé!

Bài tập từ vựng về từ loại tiếng Anh lớp 8 unit 2

bai-tap-tu-vung-ve-tu-loai-tieng-anh-lop-8-unit-2

Match the nouns/ noun phrases in the box with each verb.

haywatera horsea tenta polea camelapplesthe cattleWild flowersthe buffaloes

Đáp án:

– ride: a horse, a camel

– put up: a tent, a pole

– collect: hay, water

– herd: the buffaloes, the cattle

– pick: wild flowers, apples

xem ngay:  Bài tập ngữ pháp chia động từ tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

Related Posts

Add Comment