Bài tập might và will tiếng Anh lớp 6 review unit 10, 11, 12

Rate this post

Bài tập tiếng Anh lớp 6 review unit 10, 11, 12 về might và will trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 kèm đáp án giúp các em luyện tập và nâng cao trình độ ngữ pháp tiếng Anh.

Bài tập might và will tiếng Anh lớp 6 review unit 10, 11, 12

Read e-mails from Nick and Phong. Fill each gap with might + the verb in brackets or will + the verb in brackets.

Hi Phong!

I am very happy because I won the prize for best individual speaker today. I will go ou this Saturday evening, but I am not sure what to do. I might go to the cinema or I (1)_________(meet) some friends in a cafe’. One thing’s certain – we (2)_______(leave) for home by 10.30p.m.

Do you want to come with us?

Nick

Hi Nick!

Thanks for your invitation, but I am busy this weekend. My family (3)______(go) to Nghe An. We are not sure what to do there. We (4)_____(visit) Uncle Ho’s home village or we (5)______(go) to Cua Lo Beach – it depends on the weather. Let’s meet next weekend!

Phong

Key:   

1.might meet

2.will leave

3.will go

4.might visit

5.might go

Trong bài tập tiếng Anh unit này, các bé cần phải nắm rõ được “might” và “Will” là gì và được dùng như thế nào.

xem ngay:  Bài tập đọc và tìm đáp án đúng tiếng Anh lớp 7 unit 2 Health

“might” và “will” là hai động từ khuyết thiếu, thường được dùng trong câu. Might thì thường dùng với câu để yêu cầu sự xin phép, cho phép. Còn Will thường dùng trong các câu thể hiện lời mời sang trọng.

Related Posts

Add Comment