Bài tập câu bị động thì tương lai đơn tiếng Anh lớp 7 unit 10

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về câu bị động với thì tương lai đơn trong chương trình tiếng Anh lớp 7 unit 10 sách giáo khoa thí điểm tập 2 giúp các em nắm được ngữ pháp tiếng Anh.

Định nghĩa thế nào là câu bị động thì tương lai đơn

Câu bị động thì tương lai đơn là câu mà trong đó chủ từ không thực hiện hành động mà bị tác động bởi yếu tố khác sẽ xảy ra trong tương lại.

Cấu trúc câu bị động thì tương lai đơn

S + will + be + V(II) + (By O)

Cách chuyển đổi từ câu chủ động sang bị động: Đảo tân ngữ của câu chủ động lên làm chủ ngữ cho câu bị động. Đồng thời áp dụng công thức như phía trên.

Bài tập câu bị động thì tương lai đơn tiếng Anh lớp 7 unit 10

Bài 1: Complete the sentences below

1/  Non-renewable energy sources (use up) …………….

2/ In the future, motorbycles (banned)…………from operating in many streets

3/ Honeycomb coal (not use) ……….in cooking in the future

4/ The tax on petrol (increase)…….  by the government in 2020.

5/ The use of fossil fuels (reduce) ………next year.

Bài 2: Move the following sentences to passive

1/ My dog is sick, I will take him to see a doctor, tomorrow

…………………………………………………………………….

2/ I will borrow this book from Tom

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 9 tìm tiêu đề cho đoạn văn

…………………………………………………..

3/ I will be sell this old computer for purchasing news telephone

……………………………………………………………

4/ Hung will introduce his girlfriend on his next birthday

………………………………………………………

5/ I will hang the clothes in my house

…………………………………………….


Đáp án bài tập: 

Bài 1: 

1/  Non-renewable energy sources wil be used up in the future.

2/ In the future, motorbycles will be banned from operating in many streets

3/ Honeycomb coal will not be used in cooking in the future

4/ The tax on petrol will be increased by the government in 2020.

5/ The use of fossil fuels will be reduced in next year.

Bài 2: 

1/ My dog will be taken to see the doctor, tomorrow

2/ This book will be borrowed by me

3/ This old computer will be sold in the future

4/ Hung’s girlfriend will be introduced in the his next birthday

5/ The clothes will be hang in my house

Trên đây là một số bài tập tiếng Anh về câu bị động trong thì tương lai. Nếu nắm chắc được kiến thức ngữ pháp thì có thể làm rất dễ dàng và nhanh chóng.

Kho bài tập tiếng Anh dành cho bé tiểu học và trung học cơ sở còn rất nhiều. Hãy theo dõi các bài viết kỳ sau của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều các dạng bài tập để phục vụ cho việc học tiếng Anh nữa nhé.

Để học thử tiếng anh trẻ em cho bé từ 3-14 tuổi miễn phí, các bé có thể truy cập tại đây

Tải tài liệu miễn phí ở đây
xem ngay:  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh về từ loại lớp 7 unit 3 Community Service

Related Posts

Add Comment