Một số câu danh ngôn tiếng Anh về du lịch

Rate this post

Danh ngôn tiếng Anh về du lịch bạn đã biết chưa? Những câu danh ngôn tiếng Anh là những tài liệu học tiếng Anh thú vị nhất mà các bạn nên học để có thể áp dụng vào chương trình học tiếng Anh của mình cũng như giúp các bạn học nói tiếng Anh tự nhiên hơn. Học tiếng Anh qua một số câu danh ngôn tiếng Anh về du lịch sẽ giúp bạn có thêm những từ vựng tiếng Anh mới chuyên ngành du lịch đấy, hãy thử nhé!

Một số câu danh ngôn tiếng Anh về du lịch

Những câu danh ngôn tiếng Anh về du lịch thú vị này sẽ giúp các bạn học tiếng Anh nhanh hơn đấy, hãy cùng học những câu danh ngôn này nhé!

– A traveler without observation is a bird without wings.

Người đi du lịch mà không quan sát giống như chim không có cánh.

– For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel’s sake. The great affair is to move.

Với tôi, đi du lịch không phải là để đi đâu, mà là để đi. Tôi đi vì mục đích du lịch. Điều tuyệt vời nhất là được di chuyển.

– Traveling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller..

Đi du lịch – nó khiến bạn câm nín, và sau đó biến bạn thành một người kể chuyện.

– We travel not to escape life, but for life not to escape us.

xem ngay:  Tặng bạn 20 câu tiếng Anh hay cho mùa Valentine

Chúng ta đi du lịch không phải đề chạy trốn cuộc sống, mà là để cuộc sống đừng chạy trốn khỏi chúng ta.

– The man who goes alone can start today; but he who travels with another must wait till that other is ready.

Người đi một mình có thể bắt đầu đi hôm nay, nhưng nếu đi với một người khác thì phải chờ đến khi người đó sẵn sàng.

– Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore.

Con người không thể khám phá ra những đại dương mới cho đến khi anh ta có dũng khí để không nhìn thấy bờ.

– The use of traveling is to regulate imagination with reality, and instead of thinking of how things may be, see them as they are.

Lợi ích của du lịch là cân bằng sự tưởng tượng và hiện thực, và thay vì suy nghĩ mọi thứ như thế nào thì tận mắt chứng kiến chúng.

– Travel is the only thing you buy that makes you richer.

Du lịch là thứ duy nhất bạn mua mà khiến bạn giàu thêm.

– To travel is to discover that everyone is wrong about other countries.

Đi du lịch là khám phá ra rằng mọi người đều nghĩ sai về những quốc gia khác.

– Not all those who wander are lost.

Không phải ai đi lang thang cũng lạc đường.

– The more I traveled the more I realized that fear makes strangers of people who should be friends.

xem ngay:  Những câu danh ngôn tiếng Anh về cha (phần 2)

Càng đi du lịch nhiều tôi càng nhận ra: nỗi lo sợ khiến những người đáng lẽ nên làm bạn lại trở thành người xa lạ.

Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về du lịch này bạn hãy chú ý học nhé, chuyên ngành du lịch chắc chắn sẽ cần đến đấy. Và trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày cũng sẽ cần đến đó, hãy cùng học nhé!

Related Posts

Add Comment