Danh ngôn tiếng Anh về tương lai hay nhất

Rate this post

Học tiếng Anh qua danh ngôn, thành ngữ là một trong những cách học thú vị giúp các bạn học tiếng Anh có được những kiến thức tiếng Anh mới và giúp cho quá trình học tập của mình có được kết quả tốt nhất. Đối với danh ngôn tiếng Anh về tương lai chúng tôi sẽ gửi tới các bạn những câu nói hay nhất và các bạn nên chú ý tìm hiểu những từ vựng và cấu trúc câu đối với cách học tiếng Anh qua danh ngôn nhé!

Danh ngôn tiếng Anh về tương lai hay nhất

Những câu danh ngôn tiếng Anh hay các bạn chỉ nên áp dụng ở mức chừng mực, không nên áp dụng quá nhiều sẽ không mang lại hiệu quả cao cho bài nói và bài viết của mình.

– The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion

Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.

– Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.

– I am in the present. I cannot know what tomorrow will bring forth. I can know only what the truth is for me today. That is what I am called upon to serve, and I serve it in all lucidity.

xem ngay:  Thiên tài Albert Einstein và những câu danh ngôn tiếng Anh nổi tiếng

Tôi sống trong hiện tại. Tôi không biết được tương lai sẽ mang đến điều gì. Tôi chỉ biết được sự thật ngày hôm nay. Đó là điều tôi viện tới để phụng sự, và tôi đem nó phụng sự với tất cả sự rõ ràng.

– The cares of today are seldom those of tomorrow.

Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai.

– And as every present state of a simple substance is naturally a consequence of its preceding state, so its present is pregnant with its future.

Và vì trạng thái hiện tại của một thực thể đơn giản tự nhiên đã là hệ quả của trạng thái trước đó của nó, vì vậy hiện tại của nó cũng tiềm ẩn tương lai.

– The danger of the past was that men became slaves. The danger of the future is that man may become robots.

Mối nguy hiểm của quá khứ là con người bị biến thành nô lệ. Mối nguy hiểm của tương lai là con người có thể trở thành rô bốt.

– The world is full of people whose notion of a satisfactory future is, in fact, a return to the idealised past.

Thế giới đầy những kẻ mà quan điểm về một tương lai thỏa mãn thực chất là sự quay trở lại quá khứ đầy lý tưởng.

– Whatever is a reality today, whatever you touch and believe in and that seems real for you today, is going to be – like the reality of yesterday – an illusion tomorrow.

xem ngay:  Những câu danh ngôn tiếng Anh nổi tiếng của Fidel Castro

Bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm và vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo tưởng, như hiện thực của hôm qua.

– Tomorrow is a satire on today, And shows its weakness.

Ngày mai là sự trào phúng ngày hôm nay, Và cho thấy điểm yếu của nó.

– When people say, ‘She’s got everything’, I’ve got one answer – I haven’t had tomorrow.

Khi người ta nói, ‘Cô ấy có tất cả’, tôi có một câu trả lời – Tôi chưa có ngày mai

– How paramount the future is to the present when one is surrounded by children.

Tương lai quan trọng với hiện tại biết bao nhiêu khi xung quanh anh là con trẻ.

– Light tomorrow with today!

Hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay!

– The future depends on what we do in the present.

Tương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm trong hiện tại.

– I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.

Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.

– Yesterday is ashes; tomorrow wood. Only today the fire shines brightly

Quá khứ là tro tàn; tương lai là gỗ. Chỉ ngày hôm nay là lửa sáng chói lòa.

xem ngay:  Tổng hợp 23 câu danh ngôn tiếng Anh hay về tình yêu và tình bạn

– I never think of the future – it comes soon enough.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai – nó luôn luôn đến đủ sớm.

– One today is worth two tomorrows.

Một ngày hôm nay đáng giá hai ngày mai.

– The greatest threat towards future is indifference.

Mối đe dọa lớn nhất hướng tới tương lai là sự thờ ơ.

Những chủ đề học tiếng Anh qua danh ngôn, thành ngữ hay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật, các bạn hãy chú ý theo dõi để có được những kiến thức cần thiết cho quá trình học tiếng Anh của mình nhé!

Related Posts

Add Comment