Những câu danh ngôn tiếng Anh về đàn ông (phần 1)

Rate this post

Chúng ta thường hiểu phụ nữ là người khó hiểu, nhưng đàn ông đôi khi cũng vậy. Cùng xem những câu danh ngôn tiếng Anh theo chủ đề sẽ nói gì về đàn ông nhé.

Những câu danh ngôn tiếng Anh về đàn ông (phần 1)

– The best fighter is never angry.

Một chiến binh giỏi không bao giờ nổi giận

– Always remember, a cat looks down on man, a dog looks up to man, but a pig will look man right in the eye and see his equal.”

“Luôn nhớ rằng, một con mèo nhìn xuống người đàn ông, một con chó trông lên đến người đàn ông, nhưng một con lợn sẽ nhìn người đàn ông thẳng vào mắt và thấy bình đẳng với mình.”

– I am not looking for a “perfect” man. Only one who matches me on an emotional, spiritual, sexual, and intellectual level.”

Tôi không tìm kiếm một người đàn ông “hoàn hảo”. Chỉ có người phù hợp với tôi trên một mức độ tình cảm, tinh thần, tình dục, và trí tuệ.

– I think coffee is the best drink known to man. I also think that wine is the best drink known to woman.

Tôi nghĩ rằng cà phê là thức uống tốt nhất đối với đàn ông. Tôi cũng nghĩ rằng rượu vang là thức uống tốt nhất được biết đến với người phụ nữ.

xem ngay:  Bài tập tiếng Anh về đại từ phản thân

– If you see yourself as a man, no one will dare to see you as a kid.

Nếu bạn thấy mình là một người đàn ông, không có ai dám xem bạn như một đứa trẻ.

– Guys, you don’t have to act “manly” to be considered a man; you are a man, so just be yourself. You don’t have to prove your masculinity to anyone.

Các chàng trai, các bạn không cần hành động “nam tính” để khẳng định mình là đàn ông, vì bạn là chính bạn. Bạn không phải chứng tỏ sự nam tính của mình cho bất cứ ai.

– A man must drive his time, not be driven by it.

Người đàn ông phải biết kiểm soát thời gian, đừng để bị chèo lái bởi nó.

– Nobody can hurt me without my permission.

Không ai có thể làm tổn thương tôi khi không có sự cho phép của tôi.

– Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed

Trái đất cho người đàn ông đủ những gì họ cần, nhưng không phải với những kẻ tham lam

Bài viết tiếp theo sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn những câu danh ngôn tiếng Anh hay về đàn ông, các bạn đừng bỏ qua nhé.

Related Posts:

  1. Danh ngôn tiếng Anh hay nói về gia đình (phần 2)
  2. Danh ngôn tiếng Anh hay nói về gia đình (phần 3)
  3. Danh ngôn tiếng Anh hay về phụ nữ (phần 1)
  4. Danh ngôn tiếng Anh về sự hi sinh của người phụ nữ
xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh về mẹ (phần 3)

Related Posts

Add Comment