113 câu thành ngữ thường gặp trong tiếng Anh

Rate this post
Học tiếng Anh qua những câu thành ngữ thường gặp trong tiếng Anh sẽ giúp bạn có những tài liệu học tiếng Anh thú vị, giúp các bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn. Hãy ghi lại những câu thành ngữ tiếng Anh thường gặp trong tiếng Anh để học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn nhé.

113 câu thành ngữ thường gặp trong tiếng Anh

Những câu thành ngữ này thường được sử dụng nhiều trong tiếng Anh giao tiếp, văn nói của người bản ngữ. Bạn muốn nói tiếng Anh được nhanh hơn cũng như tự nhiên hơn hãy học tiếng Anh qua thành ngữ này nhé!
 1. “Ác giả ác báo.”
– Curses come home to roost.
 1. “Cái nết đánh chết cái đẹp.”
– Beauty is only skin deep.
 1. “Cẩn tắc vô ưu.”
– Good watch prevents misfortune.
 1. “Chậm mà chắc.”
– Slow but sure.
 1. “Chưa học bò chớ lo học chạy.”
– To try to run before the one can walk.
 1. “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”
– Nobody has ever shed tears without seeing a coffin.
 1. “Chín người mười ý.”
– So many men, so many minds.
 1. “Chuyện gì cần đến ắt sẽ đến.”
– What will be will be.
 1. “Có mới nới cũ.”
– New one in, old one out.
 1. “Có qua có lại mới toại lòng nhau.”
– You scratch my back and I’ll scratch yours.
 1. “Có tật giật mình.”
– He who excuses himself, accuses himself.
 1. “Còn nước còn tát.”
– While there’s life, there’s hope.
 1. “Cười người hôm trước, hôm sau người cười.”
– He who laughs today may weep tomorrow.
 1. “Dễ được dễ mất.”
– Easy come easy go.
 1. “Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn.”
– East or West home is best.
 1. “Điếc không sợ súng.”
– He that knows nothing doubts nothing.
 1. “Đừng nên trông mặt mà bắt hình dong.”
– Don’t judge a book by its cover.
 1. “Gừng càng già càng cay.”
– With age comes wisdom.
 1. “Hoạn nạn mới biết chân tình.”
– A friend in need is a friend indeed.
 1. “Hữu xạ tự nhiên hương.”
– Good wine needs no bush.
 1. “Khỏe như trâu.”
– As strong as a horse.
 1. “Nhân vô thập toàn.”
– Every man has his mistakes.
 1. “Không gì quý hơn độc lập, tự do.”
xem ngay:  Bài tập luyện đọc và trả lời câu hỏi tiếng Anh lớp 8 unit 3 (P2)
– Nothing is more precious than independence and freedom.
 1. “Mất bò mới lo làm chuồng.”
– It’ too late to lock the stable when the horse is stolen.
 1. “Mọi con đường đều dẫn về La Mã.”
– All roads lead to Rome.
 1. “Mỗi thời, mỗi cách.”
– Other times other ways.
 1. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã.”
– Blood is thicker than water.
 1. “Múa rìu qua mắt thợ.”
– Never offer to teach fish to swim.
 1. “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.”
– Man proposes God deposes.
 1. “Nhập gia tùy tục.”
– When in Rome do as the Romans do.
 1. “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết.”
– Jack of all trades and master of none.
 1. “No bụng đói con mắt.”
– His eyes are bigger than his belly.
 1. “Nói thì dễ, làm mới khó.”
– Easier said than done.
 1. “Nói gần nói xa chẳng qua nói thật.”
– It’s no use beating around the bush.
 1. “Nói một đường, làm một nẻo.”
– Speak one way and act another.
 1. “Nồi nào úp vung nấy.”
– Every Jack has his Jill.
 1. “Phi thương bất phú.”
– Nothing venture nothing gains.
 1. “Sông có khúc, người có lúc.”
– Every day is not Sunday.
 1. “Tay làm hàm nhai.”
– No pains no gains.
 1. “Tham thì thâm.”
– Grasp all lose all.
 1. “Thùng rỗng kêu to.”
– The empty vessel makes greatest sound.
 1. “Thương cho roi cho vọt.”
– Spare the rod and spoil the child.
 1. “Tiền nào của nấy.”
– You get what you pay for.
 1. “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.”
– Handsome is as handsome does.
 1. “Vạn sự khởi đầu nan.”
– It’s the first step that counts.
 1. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”
– Diamond cuts diamond.
 1. “Xa mặt cách lòng.”
– Out of sight out of mind.
 1. “Ý tưởng lớn gặp nhau.”
– Great minds think alike.
 1. “Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.”
– Love me love my dog.
 1. “Yêu nên tốt, ghét nên xấu.”
– Beauty is in the eye of the beholder.
 1. “Ăn miếng trả miếng.”
– Tit for tat.
 1. “Càng đông càng vui.”
– The more the merrier.
 1. “Cha nào con nấy.”
– Like father like son.
 1. “Chạy trời không khỏi nắng.”
xem ngay:  Học thành ngữ tiếng Anh với chữ A
– The die is cast.
 1. “Chết là hết.”
– Death pays all debts.
 1. “Chết vinh còn hơn sống nhục.”
– Better die on your feet than live on your knees.
 1. “Chớ thấy sáng loáng mà tưởng là vàng.”
– All that glitters is not gold.
 1. “Chở củi về rừng.”
– To carry coals to Newcastle.
 1. “Chứng nào tật nấy.”
– Who drinks will drink again.
 1. “Có công mài sắt có ngày nên kim.”
– Practice makes perfect.
 1. “Có tiền mua tiên cũng được.”
– Money talks.
 1. “Cùi không sợ lở.”
– If you sell your cow, you will sell her milk too.
 1. “Dục tốc bất đạt.”
– Haste makes waste.
 1. “Đầu xuôi đuôi lọt.”
– A good beginning makes a good ending.
 1. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn.”
– Travel broadens the mind.
 1. “Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.”
– United we stand, divided we fall.
 1. “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.”
– Birds have the same feather stick together.
 1. “Đừng bao giờ bỏ cuộc.”
– Never say die up man try.
 1. “Được ăn cả ngã về không.”
– Sink or swim.
 1. “Được đồng nào hay đồng đó.”
– To live from hand to mouth.
 1. “Được voi đòi tiên.”
– To give him an inch, he will take a yard.
 1. “Được cái này thì mất cái kia.”
– You can’t have it both ways.
 1. “Gieo gió ắt gặp bảo.”
– We reap what we sow.
 1. “Không có lửa sao có khói.”
– Where there’s smoke, there’s fire.
 1. “Không hơn không kém.”
– No more no less.
 1. “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.”
– Neck or nothing.
 1. “Miệng hùm gan sứa.”
– If you can’t bite, never show your teeth.
 1. “Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ.”
– Laughing is the best medicine.
 1. “Mua danh ba vạn bánh danh ba đồng.”
– A good name is sooner lost than won.
 1. “Nhân hiền tại mạo.”
– A good face is a letter of recommendation.
 1. “Nhất cửa lưỡng tiện.”
– To kill two birds with one stone.
 1. “Nhìn việc biết người.”
– A man is known by the company he keeps.
 1. “Nói trước bước không qua.”
– Don’t count your chickens before they hatch.
 1. “Ở hiền gặp lành.”
– A good turn deserves another.
 1. “Sai một ly đi một dặm.”
xem ngay:  100 thành ngữ tiếng Anh thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia (phần 1)
– A miss is as good as a mile.
 1. “Thả con tép bắt con tôm.”
– To set a sprat to catch a mackerel.
 1. “Thà trễ còn hơn không.”
– Better late than never.
 1. “Thắng làm vua thua làm giặc.”
– Losers are always in the wrong.
 1. “Thất bại là mẹ thành công.”
– The failure is the mother of success.
 1. “Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương.”
– Time cure all pains.
 1. “Thuốc đắng dã tật.”
– Bitter pills may have blessed effects.
 1. “Tình yêu là mù quáng.”
– Love is blind.
 1. “Tốt danh hơn tốt áo.”
– A good name is better than riches.
 1. “Trai khôn vì vợ, gái ngoan vì chồng.”
– A good wife makes a good husband.
 1. “Uống nước nhớ nguồn.”
– When you eat a fruit, think of the man who planted the tree.
 1. “Vàng thật không sợ lửa.”
– A clean hand needs no washing.
 1. “Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm.”
– When the cat is away, the mice will play.
 1. “Việc gì qua rồi hãy cho qua.”
– Let bygones be bygones.
 1. “Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.”
– Never put off tomorrow what you can do today.
 1. “Xanh vỏ đỏ lòng.”
– A black hen lays a white egg.
 1. “Họa vô đơn chí.”
– Misfortunes never come alone.
 1. “Cây ngay không sợ chết đứng.”
– A clean hand wants no washing.
 1. “Tiền là một người đầy tớ đặc lực nhưng là một ông chủ tồi.”
– Money is a good servant but a bad master.
 1. “Trẻ mãi không già.”
– As ageless as the sun.
 1. “Giống nhau như 2 giọt nước.”
– As alike as two peas.
 1. “Xưa như quả đất.”
– As accient as the sun.
 1. “Khi nào có dịp.”
– As and when.
 1. “Đen như mực.”
– As black as coal.
 1. “Không tệ như mọi người nghĩ.”
– To be not as black as it is painted.
 1. “Rõ như ban ngày.”
– As clear as daylight.
 1. “Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.”
– Love can’t be forced.
 1. “Sau cơn mưa trời lại sáng.”
– After rain comes fair weather.
 1. “Thua keo này ta bày keo khác.”
– Better luck next time. Với những câu danh ngôn, thành ngữ tiếng Anh thông dụng và thường sử dụng này các bạn hãy ghi lại để học tiếng Anh hiệu quả hơn nhé!

Related Posts

Add Comment