Thành ngữ tiếng Anh về tiền (phần 2)

Rate this post

Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của đồng tiền trong cuộc sống. Có người vất vả tìm cách kiếm ra đồng tiền nhưng có người chỉ nghĩ làm sao để tiêu tiền. Đây cũng là chủ đề phổ biến trong cuộc sống hàng ngày mà không chỉ gói gọn trong từ money. Người bản ngữ còn tạo ra nhiều câu thành ngữ tiếng Anh về tiền để diễn tả những gì họ muốn nói cũng như giúp ý nói cô đọng và súc tích hơn. Dưới đây là một số thành ngữ tiếng Anh xung quanh đến tiền mà bạn nên biết nhé.

Thành ngữ tiếng Anh diễn đạt ý súc tích hơn

Những thành ngữ tiếng Anh về tiền thường gặp nhất

– To Make a Bundle: Kiếm được nhiều tiền

Ex: Gertrude retired after making a bundle from her invention.

– Penny for your Thoughts: Hỏi xem ai đang nghĩ gì nhất là khi họ có vẻ đang mải mê suy nghĩ.

Ex: She noticed her friend’s silence and said, ‘Penny for your thoughts?

– to break the bank: tốn rất nhiều tiền

Ex: I can’t afford a skiing holiday this winter – it would break the bank.

– to cost an arm and a leg: rất mắc

Ex: It costs an arm and a leg to buy all these Christmas presents.

– to pay through the nose: trả một giá quá đắt

Ex: They had to pay through the nose to get their son insured to drive.

– to splash out on something: phải trả rất nhiều tiền cho một sự kiện quan trọng

xem ngay:  Thành ngữ tiếng Anh về hiện tại và tương lai

Ex: They’re splashing out on their anniversary this year.

– To be rich (Giàu to) = to be loaded: rất giàu

Ex: He works in the City and he’s loaded!

– to be sitting on a small fortune / goldmine:  sắp giàu to

Ex: She will inherit everything. She’s sitting on a goldmine!

– to have money to burn: có tiền để tiêu xài

Ex: I’ve just received a bonus and I have money to burn!

– To be poor (Nghèo khổ) = to not have a bean to rub together: không một xu dính túi

Ex: Those two don’t earn enough money. They don’t have a bean to rub together.

– to be as poor as church mice: nghèo kiết xác

Ex: His family has always been as poor as church mice.

– to be skint: không có tiền

Ex: Can you lend me some money until next Friday? I’m skint!

– to be broke: hết tiền

Ex: She’s always broke at the end of the month.

Đi làm kiếm tiền nuôi gia đình dùng thành ngữ tiếng Anh nào?

– to scrimp and save: sống tằn tiện

Ex: His parents scrimped and saved to send him to university.

– To not want to spend money: Không muốn xài tiền

– a scrooge: người bủn xỉn, keo kiệt

Ex: Why don’t you want to buy her a leaving present? You’re such a scrooge.

– to have more money than sense = lãng phí tiền bạc

Ex: He just bought another camera – he has more money than sense.

– to burn a hole in your pocket: tiêu hoang phung phí

xem ngay:  Những từ vựng viết CV tiếng Anh chuyên ngành đầu bếp

Ex: He can’t just go out window-shopping. Money burns a hole in his pocket.

– Money for old rope: làm chơi ăn thật

Ex: He sells bunches of flowers he has grown himself. It’s money for old rope.

– make a fast buck: kiếm được tiền nhanh và đôi khi không chính đáng

Ex: He made a fast buck selling those shares. I wonder if he had insider knowledge.

– Ten a penny: rất phổ biến

Ex: These scarves are ten a penny in the markets here.

– Bring home the bacon: kiếm tiền để nuôi gia đình

– Gravy train: công việc nhàn mà nhiều tiền

– Nest egg: tiền tiết kiệm

– Golden handshake: tiền được nhận sau khi thôi việc

Với thành ngữ tiếng Anh bạn phải nhớ chính xác về nghĩa, không thể suy luận được. Vì vậy để học tốt thành ngữ tiếng Anh về tiền, cố gắng áp dụng vào giao tiếp hàng ngày càng nhiều càng tốt nhé. Bạn có thể giao tiếp với bạn bè hoặc đồng nghiệp khoảng 15 – 20 phút mỗi ngày là có thể cải thiện được trình độ tiếng Anh rồi đó.

Related Posts

Add Comment