Những thành ngữ Anh – Việt dễ học nhất (Phần 1)

Rate this post

Học tiếng Anh qua những thành ngữ Anh – Việt sẽ giúp các bạn có thể học tiếng Anh một cách tốt nhất. Những thành ngữ tiếng Anh này không quá khó và các bạn có thể sử dụng hàng ngày như sử dụng thành ngữ Việt. Hãy cùng học những thành ngữ tiếng Anh này nhé!

Những thành ngữ Anh – Việt dễ học nhất

Những thành nhữ tiếng Anh này với nghĩa tiếng Việt và ngược lại vô cùng thú vị, các bạn hãy ghi lại để học tiếng Anh một cách khoa học nhất nhé!

– A stranger nearby is better than a far-away relative.

Bà con xa không bằng láng giềng gần.

– Tell me who’s your friend and I’ll tell you who you are.

Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào.

– Time and tide wait for no man.

Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả.

– Silence is golden.

Im lặng là vàng.

– Don’t judge a book by its cover.

Đừng trông mặt mà bắt hình dong.

– The tongue has no bone but it breaks bone.

Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo

– You will reap what you will sow.

Gieo nhân nào gặt quả nấy

– A wolf won’t eat wolf.

Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại.

– Don’t postpone until tomorrow what you can do today.

Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay.

xem ngay:  100 thành ngữ tiếng Anh thông dụng nhất

– A little better than none.

Có còn hơn không.

– Diamond cuts diamond.

Vỏ quýt dày vó móng tay nhọn.

– It is the first step that is troublesome.

Vạn sự khởi đầu nan.

– Slow and steady win the race.

Chậm mà chắc.

– He who laughs today may weep tomorrow.

Cười người hôm trước hôm sau người cười.

– Honour charges manners.

Giàu bởi bạn, sang bởi vợ.

– Curses come home to roost.

Gieo gió gặt bão.

– The cobbler should stick to his last.

Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.

– The early bird catches the worm.

Trâu chậm uống nước đục.

– Do not cast your pearls before swine.

Đàn gảy tai trâu.

– Don’t look a gift horse in the mouth.

Được voi đòi tiên.

– Little strokes fell great oaks.

Nước chảy đá mòn.

– There is no accounting for taste.

Mười người mười ý.

– The bad workman always blames his tool.

Vụng múa chê đất lệch.

– Beauty is only skin deep.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

– Don’t lock the stable door after the horse has been stolen.

Mất bò mới lo làm chuồng.

– Every sin brings its punishment

Nhân nào quả đấy

– Courtesy costs nothing

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

– A friend in need is a friend indeed

Hoạn nạn mới biết bạn hiền

– An oz of luck is better than a pound of wisdom

xem ngay:  Những câu thành ngữ gây cười trong tiếng Anh

Mèo mù gặp cá rán

– I would rather die on my feet than live on my knee

Chết vinh còn hơn sống nhục

– A bad beginning makes a bad ending

Đầu xuôi đuôi lọt

– A bad compromiseis better a good lawsuit

Dĩ hòa di quý

Một câu nhịn chín câu lành

– A bargain is a bargain

Ăn cho buôn so

– A bird in the hand is worth two in the bush

Thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng

Đa hư bất như thiểu thực

– A bird may be known by its song

Xem việc biết người

Xem trong bếp biết nết đàn bà

– A broken friendship may be soldered, but will never be sound

Nước đổ khó bốc, gương vỡ khó lành

– A burden of one’s own choice is nit felt

Tư tưởng không thông vác bình đông cũng nặng

– A burnt child dreads the fire

Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ

Chim bị đạn sợ làn cây cong

– A cat in gloves catches no mice

Có làm mới có ăn

– A civil denial is better than a rede grant

Mất lòng trước được lòng sau

Những câu thành ngữ Anh – Việt phần tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu học tiếng Anh hơn.

Related Posts

Add Comment