Học tiếng Anh qua các thành ngữ so sánh

Rate this post

Giới thiệu tới các bạn phương pháp mới đó là học tiếng Anh qua các thành ngữ so sánh. Những câu thành ngữ so sánh thường được dùng để so sánh vật này với vật kia hay so sánh sự vật này với sự vật khác. Những câu thành ngữ so sánh nếu biết vận dụng thành thục vào giao tiếp hàng ngày, các bạn có thể ghi nhớ tiếng Anh tốt hơn đó.

Cùng học tiếng Anh qua các thành ngữ so sánh

– As stubborn as a mule: rất ương bướng (như con lừa vậy)

Ex: Almost 3 – year old kids are as stubborn as a mule.

– As tough as old boots: rất mạnh mẽ (tính cách), khó nhai (thức ăn) (ví giống như đôi giày cũ vậy)

Ex: He is as tough as old boots, so they can’t hurt him.

– As large as life: không thể nhầm lẫn

Ex: When I was walking in the old street, I saw President Obama. It’s him, as large as life.

– As fresh as a daisy: tươi như hoa

Ex: After a good night’s sleep, I’ll be as fresh as a daisy.

– As clear as a bell: rành rọt, dễ nghe

Ex: Wow, this radio channel’s sound is as clear as a bell.

– As keen as mustard: hết sức nhiệt tình (nồng như mù tạt vậy)

Ex: He was as keen as mustard to help us to plant some flower trees in our garden.

– As pleased as Punch: rất hài lòng

xem ngay:  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hàng không nâng cao

Ex: She was as pleased as Punch about her examination result.

– As plain as the nose on one’s face: rõ như ban ngày (nhìn rõ như chiếc mũi trên mặt vậy)

Ex: Nothing is secret more, that information is as plain as the nose on face.

– As old as hills: rất cũ, cổ xưa

Ex: This castle is as old as hills. It was built 500 years ago.

– As light as a feather: rất nhẹ (nhẹ như một chiếc lông vũ)

Ex: Shen Yun artists dance as light as a feather.

Những câu thành ngữ đơn giản và thường dùng trong giao tiếp hàng ngày

– As good as gold: ngoan ngoãn, có đạo đức, được giáo dục tốt (tốt như vàng ròng vậy)

Ex: Your kids are as good as gold in all day.

– Like a lamb: hiền lành (như chú cừu vậy)

Ex: He is like a lamb.

– As different as chalk and cheese: hoàn toàn khác nhau (khác nhau như phấn với phô mai vậy)

Ex: These 2 LV bags are as different as chalk and cheese. One is fake!

– As safe as houses: rất an toàn (an toàn như ở nhà vậy)

Ex: Ok, don’t worry. You are now as safe as houses.

– As cool as a cucumber: sự bình tĩnh (mát lạnh như quả dưa chuột vậy)

Ex: He stepped in as cool as a cucumber, as if nothing had happened.

Học tiếng Anh qua các thành ngữ so sánh, các bạn có thể lưu lại bài này để học và luyện tập mỗi ngày nhé. Học tiếng Anh qua các thành ngữ sẽ giúp bạn bổ sung được vốn từ vựng của mình mỗi ngày đó.

xem ngay:  Hỏi đáp: Học tiếng anh Online có hiệu quả không?

Related Posts

Add Comment