Học tiếng Anh qua danh ngôn của Nelson Mandela

Rate this post

Cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã có nhiều câu nói hay và ý nghĩa. Các bạn có thể học tiếng Anh qua danh ngôn của Nelson Mandela qua bài viết dưới đây để cùng học nâng cao trình độ tiếng Anh mỗi ngày nhé.

Học tiếng Anh qua danh ngôn của Nelson Mandela

– Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất bạn có thể dùng để thay đổi thế giới.

– Do not judge me by my success, judge me by how many times i fell down and got back up again.

Đừng đánh giá tôi dựa trên những thành công của tôi, hãy đánh giá tôi dựa trên số lần tôi gục ngã và đứng dậy trở lại.

– No one is born hating another person because of the colour od his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.

Không ai sinh ra đã căm ghét người khác vì màu da, địa vị hay tôn giáo của họ. Mọi người hẳn đã học cách căm ghét và nếu họ có thể học cách căm ghét, họ cũng có thể học cách yêu thương vì tình yêu đến với trái tim tự nhiên hơn căm ghét.

– I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.

xem ngay:  Bài tập xem tranh tìm đáp án đúng tiếng Anh lớp 8 unit 5

Tôi đã học được rằng can đảm không phải là không sợ hãi mà là chiến thắng sự sợ hãi. Một con người dũng cảm không phải là người không biết sợ mà là người chinh phục nỗi sợ đó.

Các bạn có thể học tiếng Anh qua các câu nói bất hủ của Nelson Mandela

– Money won’t create success, the freedom to make it will.

Tiền không tạo ra thành công, tự do làm giàu sẽ tạo ra thành công.

– The greatest glory in living lies not in never falling but in rising every time we fall.

Vinh quang lớn nhất trong cuộc đời không phải là không bao giờ thất bại mà là luôn đứng lên sau thất bại.

– After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.

Sau khi leo lên một ngọn đồi cao, người ta chỉ nhìn thấy còn rất nhiều ngọn đồi khác phải leo.

– I always seems impossible until it is done.

Mọi việc đều tưởng chừng như bất khả thi cho đến khi nó được hoàn thành.

– A winner is a dreamer who never gives up.

Một người chiến thắng là người có ước mơ và không bao giờ từ bỏ.

– Poverty is not an accident. Like slavery and apartheid, it is man-made and can be removed by the actions of human beings.

Nghèo đói không phải là ngẫu nhiên. Giống chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc, nó do con người tạo ra và có thể được bỏ bởi hành động của loài người.

xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh về giấc mơ khuyến khích tinh thần

Học tiếng Anh qua danh ngôn của Nelson Mandela với những câu nói ý nghĩa trong cuộc sống sẽ giúp bạn có thêm động lực phấn đấu và học tiếng Anh tốt hơn đó.

Related Posts

Add Comment