Cách nói về kinh nghiệm làm việc khi phỏng vấn bằng tiếng Anh

Rate this post

Khi đi phỏng vấn tiếng Anh bạn chắc chắn sẽ gặp một câu hỏi về kinh nghiệm làm việc. Đây được xem là câu hỏi trọng tâm của một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh. Vì vậy, chuẩn bị một bài phỏng vấn tiếng Anh về trả lời câu hỏi về kinh nghiệm sẽ giúp các bạn có được một cuộc phỏng vấn xin việc tốt nhất. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách nói về kinh nghiệm làm việc khi phỏng vấn bằng tiếng Anh để có được một cuộc phỏng vấn thành công và công việc tốt nhất nhé.

Cách nói về kinh nghiệm làm việc khi phỏng vấn bằng tiếng Anh

Khi nói về kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh các bạn có thể chú ý đến những tình huống cụ thể sau:

1.Nói về kinh nghiệm làm việc cho nhân viên kinh doanh

– Could you tell me your working experience?

Cô có thể cho tôi biết kinh nghiệm làm việc của cô là gì?)

I have worked at X Real Estate company for 3 years. My job is looking for new customers and taking care old customers. Customers are the persons who have high income. I have achieved 30% month sales for the company.

Tôi đã công tác ở công ty bất động sản X được 3 năm. Công việc của em là tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ. Đối tượng khách hàng là người có thu nhập cao. Thành tích em đã từng đạt được đó là 30% doanh số tháng của công ty.

xem ngay:  120 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hành chính văn phòng giúp bạn phỏng vấn tốt

– Why did you leave that job?

Tại sao cô lại nghỉ việc ở công ty cũ?

I wish to change the working environment and look for opportunities to develop my career.

Tôi muốn thay đổi môi trường làm việc và tìm kiếm thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp của mình.

2.Tình huống nói về kinh nghiệm cho nhân viên Marketing

-Could you tell us your experience in Marketing?: Bạn có thể cho chúng tôi biết kinh nghiệm làm việc marketing của bạn?

I experienced in developing the fields of online and offline marketing. For Online, I experienced in CPC, CPM and proficiently managed the applications such as: facebook, email marketing, newsletter. For Offline, I experienced in making budget, planning and developing brand promotion strategies for each specific period.

Về kinh nghiệm làm việc của em, thì em có kinh nghiệm triển khai các lĩnh vực trong marketing online và offline. Về online, em có kinh nghiệm về CPC, CPM và quản lý thành thạo các công cụ như: facebook, email marketing, newsletter. Về offline, em có kinh nghiệm lập ngân sách, lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu ngoài thị trường trong từng giai đoạn cụ thể.

3.Nói về kinh nghiệm làm việc cho nhân viên kế toán

-What is your working experience?: Kinh nghiệm làm việc của bạn như thế nào?

I perform the work of an accountant such as control the cost of the company, make the payroll for employees and the monthly tax report. Besides, I am also responsible for the administration work of the company.

xem ngay:  Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 12 unit 1 THE HOME LIFE

Về kinh nghiệm làm việc của em là thực hiện các công việc của một kế toán: Kiểm soát thu, chi các hoạt động của công ty, tính lương nhân viên và báo cáo thuế hàng tháng. Ngoài ra, em còn chịu trách nhiệm chung về các công việc hành chính văn phòng của công ty.

-What is your goal for the next 2 years?: Mục tiêu trong 2 năm tới của bạn là gì?

I want to upgrade my specialty, pursuing chief accountant position and group leader position.

Về mục tiêu của em trong 2 năm tới, em muốn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của mình, theo đuổi vị trí kế toán trưởng và muốn hướng đến vị trí trưởng nhóm.

Với những tình huống cụ thể như trên hi vọng các bạn có thể lựa chọn cho mình một cách trả lời câu hỏi về kinh nghiệm trong tiếng Anh này hiệu quả nhất. Chúc các bạn có một cuộc phỏng vấn tiếng Anh thành công!

Related Posts

Add Comment