Bài tập tiếng Anh lớp 5 cho bé 10 tuổi

Rate this post

Dưới đây là trọn bộ bài tập tiếng Anh lớp 5 có đáp án, nội dung bao quát và tổng hợp tất cả các phần kiến thức liên quan tới ngữ pháp và cấu trúc câu. Quý thầy cô và phụ huynh hãy chọn lọc, lấy làm tài liệu hữu ích để ôn tập cho các con học tiếng Anh thật hiệu quả nhé.

Học ngữ pháp tiếng Anh lớp 2 unit 1

Tổng hợp các kênh tiếng Anh lớp 4 hiệu quả

bộ sách tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Một số dạng bài tập tiếng Anh lớp 5

Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau đây

 1. What is your sister’s favorite drink?……..
 2. Chicken B. Orange C. Lettuce         D. Soda
 3. She is very hungry, she wants some….
 4. knives B. iced tea C. lemonade       D. sandwiches
 5. What is your mother’s favorite food?……
 6. No,thanks. B. I’m thirsty. C. Cartoons.        D. Chicken noodles and apple pies.
 7. They are very ………… now. They do not want more food
 8. cold B. hot            C. full              D. hungry
 9. my sister likes drinking
 10. books B. cakes C. milk           D. pencils

Câu 2: Nối các câu với nhau sao cho phù hợp

1. Do you want to listen to music?a. It is 098 777 9128
2. Let’s go to the supermarketb. I am going to Hue
3. what is your phone number?c. yes, I’d love to
4. Where are you going this summer?d. my sister wants to see kangaroos
5. Which animal does your sister like?e. Great idea
xem ngay:  Những câu nói về tình yêu bằng tiếng anh lãng mạn nhất

Bài 3: Sắp xếp các câu dưới đây sao cho đúng

 1. She /Because/wants to/see/ a film.
 2. is /Now /seventy-nine/ dong/thousand
 3. we/Because/are/ clever/funny and.
 4. sandcastles/we/ going/are/to build
 5. we/ thousand/are/seventydong.
 6. Ancient/she is/going/Town/to/Hoi An.

Bài 4: Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi

I’m Thu, I’m 15 years old. My father is a doctor and my mother is a teacher. Every morning my mother gets up at 6 am to do exercise and prepares the breakfast for the whole family. then mom wakes me up to exercise. Brush my teeth and eat breakfast. Finally my father takes me to school at 6:30

 1. How old is Thu?
 2. What does Thu’s father mother do every morning?
 3. What time does Thu come to school every morning?
 4. Who brings Thu to school?

Bài 5: Tìm lỗi và sửa những câu sau đây

 1. Did you do you homework yesterday
 2. This holiday your will goes
 3. I does not like chicken, because it’s too fat
 4. Why does you quit school today? I is sick.
 5. Last night I didn’t goes to the party

Đáp Án

Bài 1:

 1. D
 2. D
 3. D
 4. C
 5. C

Bài 2:

 1. c 2. e 3. a        4. b         5. d

Bài 3:

 1. Because she wants to see a film.
 2. Now is seventy-nine thousand dong
 3. Because we are funny and clever.
 4. we are going to build sandcastles
 5. we are seventy thousand dong.
 6. She is going to Hoi An Ancient Town.

Bài 4:

 1. 15 years old
 2. The mother does exercises and prepares breakfast
 3. Go to school at 6:30 in the morning
 4. Thu’s father

Bài 5:

 1. Did you do your homework yesterday
 2. This holiday you will go
 3. I don’t like chicken, because it’s too fat
 4. Why did you quit school today? I’m sick.
 5. Last night I didn’t go to the party
xem ngay:  Danh ngôn tiếng Anh về niềm vui cuộc sống

Đối với các bé học tiếng Anh lớp 5, ngoài việc làm bài tập, ôn luyện đề thi thì ba mẹ cần phải tạo điều kiện tối đa để các con tiếp xúc với tiếng Anh nhiều hơn, bằng cách nghe nhạc, xem phim, đọc truyện…Thậm chí là thực hành giao tiếp với bạn bè hoặc những người xung quanh để nhanh chóng hoàn thiện tất cả các kỹ năng.

Nguồn: languagelink.com.vn/cv-tieng-anh

Related Posts

Add Comment