Bài tập về will và won’t tiếng Anh lớp 7 unit 11

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về will và won’t trong chương trình tiếng Anh lớp 7 unit 11 sách giáo khoa thí điểm tập 2 kèm đáp án giúp các em ôn tập ngữ pháp tiếng Anh hàng ngày.

Bài tập về will và won’t tiếng Anh lớp 7 unit 11

Look at the information about skycycling tubes. Then write a description of this means of transport using will and won’t

(+)

easy-to-drive

slow

healthy

environmentally friendly

(-)

driverless

cheap

high-speed

Skycycling tubes will be easy to drive. They will _________. They  _________.________. ___________.Skycycling tubes won‛t be driverless. They won‛t _________. They _________________.

bai-tap-ve-will-va-wont-tieng-anh-lop-7-unit-11

Key

Skycycling tubes will be easy to drive. They will be slow. They will be healthy and environmentally-friendly.

Skycycling tubes won’t be driverless. They won’t be cheap. They won’t travel at high speed.

xem ngay:  Ôn luyện bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 1

Related Posts

Add Comment