Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 7 chủ đề tên các nước

Rate this post

Bài tập tiếng Anh liên quan đến từ vựng chủ đề tên các nước trong chương trình mới sách giáo khoa thí điểm tập 2 kèm đáp án giúp các em biết thêm các từ vựng liên quan đến chú đề này.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 7 chủ đề tên các nước

Look at the flags of some countries. Give the names of these countries.

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

bai-tap-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-7-chu-de-ten-cac-nuoc

Key

1.The U.K.

2.Australia

3.India

4.Thailand

5.Malaysia

xem ngay:  Bài tập thì tương lai đơn và tiếp diễn tiếng Anh lớp 7 unit 10

Related Posts

Add Comment