Từ vựng tiếng Anh lớp 9 unit 4 Learning a foreing language

Rate this post

Từ vựng tiếng Anh lớp 9 unit 4 Learning a foreing language với những từ mới thuộc bài học tiếng Anh lớp 9 unit 4 giúp các em có thêm những từ mới tiếng Anh và học tiếng Anh một cách hiệu quả nhất. Hãy cùng học những từ vựng tiếng Anh lớp 9 unit 4 này nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 9 unit 4 Learning a foreign language

Từ vựng tiếng Anh là rất quan trọng nên các em học sinh lớp 9 cần chú ý để có được những kiến thức tiếng Anh phù hợp nhất nhé!

– learn by heart học thuộc lòng

– as + adj / adv + as possible càng … càng tốt Ex: You come as soon as possible.

– quite (adv) = very, completely rất

– examiner (n) giám khảo

– examine (v) tra hỏi, xem xét

– examination (n) kỳ thi

– go on tiếp tục

– aspect (n) khía cạnh

– in the end = finally, at last cuối cùng

– exactly (adv) chính xác

– passage(n) đoạn văn

– attend (v) theo học, tham dự

– attendance (n) sự tham dự

– attendant (n) người tham dự

– course (n) khóa học

– written examination kỳ thi viết

– oral examination kỳ thi nói

– candidate (n) thí sinh, ứng cử viên

– award (v, n) thưởng, phần thưởng

– scholarship (n) học bổng

– dormitory (n) ký túc xá

– campus (n) khuôn viên trường

– reputation (n) danh tiếng

– experience (n, v) kinh nghiệm, trải qua

– culture (n) văn hóa

xem ngay:  Cách nói về lương khi đi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

– cultural (a) thuộc về văn hóa

– close to gần

– scenery (n) phong cảnh, cảnh vật

– national (a) thuộc về quốc gia

– nation (n) quốc gia, đất nước

– national bank ngân hàng nhà nước

Từ vựng tiếng Anh lớp 9 unit 4 không quá khó nhưng đòi hỏi các em cần phải nắm vững để quá trình học tiếng Anh của mình có được kết quả tốt nhất. Hãy ghi lại để học tiếng Anh hiệu quả nhất nhé!

Related Posts

Add Comment