Châm ngôn tiếng Anh hay về sự cố gắng

Rate this post

Học tiếng Anh qua những câu danh ngôn, thành ngữ là một trong những cách học tiếng Anh thú vị đang được nhiều người áp dụng. Khi học tiếng Anh qua những câu châm ngôn hay, những câu danh ngôn, thành ngữ ý nghĩa bạn sẽ có thêm những kiến thức tiếng Anh mới, những từ vựng tiếng Anh hay, những cụm từ tiếng Anh thú vị. Để giúp các bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn, chúng tôi giúp bạn những châm ngôn tiếng Anh hay về sự cố gắng. Những câu châm ngôn tiếng Anh hay này bạn hãy lưu lại để học tiếng Anh hiệu quả nhất nhé!

Châm ngôn tiếng Anh hay về sự cố gắng

Để học tiếng Anh hiệu quả hơn, các bạn hãy lưu lại những câu châm ngôn hay này lại để học nhé!

-Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration

Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi

-On the way to success, there is no trace of lazy men

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

-Where there is a will, there is a way.

Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường

-If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.

xem ngay:  100 mẫu câu giao tiếp tiếng Anh hàng ngày thông dụng nhất

Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ.Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó.

-I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.

Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.

-Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true.

Không một ai chán nản khi họ đang cố gắng tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ, hoặc khám phá ra một sự thật nào đó.

-A winner never stops trying.

Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.

-Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.

Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức.

-Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt.

Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử.

-Set your target and keep trying until you reach it.

Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.

-Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.

xem ngay:  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành toán học

Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn.

-Knows your limits, but never stop trying to exceed them.

Biết giới hạn của bản thân, nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng để mở rộng nó.

Với những câu danh ngôn tiếng Anh thú vị này hi vọng có thể giúp các bạn học tiếng Anh hiệu quả. Khi học tiếng Anh phương pháp là điều quan trọng có thể giúp người học tiếng Anh đạt được kết quả mong muốn.

Related Posts

Add Comment