Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 2

Rate this post

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 2 sẽ giúp các em học sinh học chương trình SGK thí điểm 8 tập 1 tốt hơn với những nhóm từ mới trong dạng bài tập. Cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 2

bai-tap-tu-vung-tieng-anh-lop-8-unit-2

Put the words in   into the appropriate category. Some words can be used in more than one category.

1. slow
2. colourful
3. friendly
4. hard
5. brave
6. boring
7. inconvenient
8. vast
9. peaceful
10. nomadic
To describe…Words
People    
Life    
Scenery    

Đáp án:

To describe…Words
Peoplefriendly, brave, boring, nomadic, colourful
Lifeslow, hard, boring, inconvenient, peaceful, nomadic, colourful
Scenerycolourful, vast, peaceful
xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 7 unit 8 về liên từ

Related Posts

Add Comment