Bài tập nối từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 3

Rate this post

Với nội dung bài tập nối từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 3 sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được những từ mới tiếng Anh thuộc chương trình SGK thí điểm tập 1. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này ngay sau đây nhé!

Bài tập nối từ vựng tiếng Anh lớp 8 unit 3

Match the adjectives in A with their opposites in B.

AB
1. major
2. simple
3. modern
4. spoken
5. rich
6. developed
7. important
a. written
b. insignii  cant
c. complicated
d. minor
e. basic
f. poor
g. traditional
bai-tap-noi-tu-vung-tieng-anh-lop-8-unit-3

Đáp án:

  1. d
  2. c
  3. g
  4. a
  5. f
  6. e
  7. b
xem ngay:  Từ vựng tiếng Anh lớp 12 unit 1

Related Posts

Add Comment