Bài tập nối từ tiếng Anh lớp 7 unit 4 Music and Arts

Rate this post

Nội dung bài tập nối từ và tìm đáp án đúng tiếng Anh lớp 7 unit 4 Music and Arts sẽ giúp các em học sinh học SGK lớp 7 tập 1 chương trình thí điểm học tốt hơn. Hãy cùng hoàn thành bài tập tiếng Anh thú vị này nhé!

Bài tập nối từ tiếng Anh lớp 7 unit 4 Music and Arts

bai-tap-noi-tu-tieng-anh-lop-7-unit-4-music-arts

Match the types of music in A with the adjectives to describe them in B

  AB
1. pop music
2. folk music
3. rock and roll
4. hip-hop/rap
5. blues
a. old, emotional
b. lively, exciting
c. quick
d. sad, melodic
e. popular, pleasant

Đáp án:

  1. e 2. a 3. b                  4. c                 5. D
xem ngay:  Bài tập tiếng Anh lớp 12 unit 2 có đáp án

Related Posts

Add Comment