Bài tập nối từ tiếng Anh lớp 6 unit 11

Rate this post

Bài tập tiếng Anh dạng nối từ trên nguyên nhân và kết quả trong chương trình mới của lớp 6 sách giáo khoa thí điểm tập 2 kèm đáp án giúp các em ôn luyện từ vựng tiếng Anh tốt hơn.

Bài tập nối từ tiếng Anh lớp 6 unit 11

Match the causes in column A with the effects in column B.

A

1.Air pollution

2.Water pollution

3.Soil pollution

4.Noise pollution

5.Deforestation

B

a.causes floods

b.causes breathing problems

c.causes hearing problems

d.makes fish die

e.makes plants die

Key:  

1.b  2.  d  3. e   4. c  5. A

xem ngay:  Bài tập từ vựng về some và any tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Related Posts

Add Comment