Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 dạng từ để hỏi

Rate this post

Bài tập tiếng Anh về dạng từ để hỏi trong chương trình sách thí điểm mới lớp 6 unit 7, tập 2 kèm đáp án giúp các em ôn tập ngữ pháp và học tiếng Anh tốt hơn.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 dạng từ để hỏi

Use a question word to make a suitable question for each answer below.

bai-tap-ngu-phap-tieng-anh-lop-6-dang-tu-de-hoi

1.-  _______ days a week do you go to class?

– I go to class five days a week.

2.- _______ did you watch on TV last night?

– I watched The Red Spotted Squirrel.

3.- ________ do you like the Animals programme?

– Because I love animals.

4.- ______ is your favourite television MC?

– I like Minh Phong in The Gift of Music.

5.- _______ was The Lonely Giraffe made?

–  I don’t know. But I first watched it on TV last year.

Key:

1.How many  2. What  3. Why  4. Who  5. When

xem ngay:  80 câu bài tập tiếng Anh về câu bị động có đáp án

Related Posts

Add Comment